Company
Hem info SM5CBN Kontakt SK5AJ

 

 

Om CV Familj Musik. bakgrund

CV

Utdrag

 

Genomgått folkskola, realskola och gymnasium, naturvetenskaplig linje och 2-årig fritidledarutbildning.

 

6 års pedagogisk erfarenhet som lärare i bl a matematik och fysik på högstadiet.

 

20 års erfarenhet från arbetsledning, planering och budgetering i kommunal förvaltning.

 

10 år som ordf i lokal facklig org med ansvar för förhandlingar med såväl kommunalråd, personalchefer och verksamhetschefer avseende löner och anställningsvillkor samt personalsociala frågor

 

Reservofficer. Ett antal år som bitr chef för ett av landets viktigare och mest ansedda militära ledningsförband. Därefter tjänstgöring vid högre militär ledningsstab med förlängd tjänstgöring efter ordinarie anställningsperiod.

 

I nära 50 år aktivt deltagit i och drivit verksamheter inom avancerad radio- och datakommunikation och har i olika sammanhang arbetat med införande och utveckling av datastöd i arbetet.

 

Sändaramatör. 10-faldig svensk mästare, flerfaldig europamästare och som bäst 6:a i världen i radiokommunikation.

 

Trombonist. 30 år Aktivt musicerande på hög nivå i storband och symphonisk blåsorkester.

 

12 års anställning som datatekniker med spetskunskap inom nätverk och kommunikation.

 

Högskolestudier motsvarande drygt 100 p.

 

Driver eget företag inom IT-branschen.