Company
Hem info SM5CBN Kontakt SK5AJ

 

 

Om CV Familj Musik. bakgrund

Om

Lennart Hillar, född 1942-07-30, son till målarmästare Steén Hillar och hans maka teckningslärare Ingrid Hillar.

 

Uppväxt och bosatt i Mjölby kommun.

 

Har två syskon, Gunnar, civilingenjör och Helena, socionom

 

Ungdomsårens fritidsintressen bestod av scouting, fotboll, bandy och att spela trombon i Ungdomsmusikkåren. Efter hand tog det teknika intresset överhanden och allt mer tid ägnades åt amatörradio i olika former.

 

Lärarbanan var utstakad men bommades igen av Lgr-69 och jag utbildade mej till fritidsledare istället för att på ett bättre sätt kunna ägna mig åt ungdomsarbete.

 

Startade som föreståndare för fritidgårdarna i Mjölby och blev efter ett antal års slit administratör på fritidsförvaltningen med ansvar för verksamhetsavdelningen. Under dessa år byggdes en omfattande och målinriktad undomsverksamhet som väckte uppmärksamhet också utanför kommunens gränser.

 

Den allmänna sociala nedrustningen på 90-talet drabbade även fritidsförvaltningen som slogs samman med kulturen och bantades till oigenkännlighet.

 

Jag hade dock förmånen att kunna byta arbetsinriktning och flyttade -95 över till kommunens nystartade och expansiva ADB-enheten, nuvarande IT-enheten där mitt intresse och kunnande inom främst kommunikation i alla former, främst data och radio, innebar en allt mer specialiserad inriktning inom detta område.

 

Efter uppnådd pensionsålder 2007 är jag numer aktiv som konsult inom IT-området.